Menü

Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ÁSZF)

1. Általános rendelkezések

1.1.    Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján az Armada apartmanok szálláshelyet működtető Profanus-Vector Kft. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Csokonai utca 36. a továbbiakban: Szolgáltató) elszállásolási szerződést köt Vendégeivel.

Szolgáltató adatai:
Cég neve: Profanus-Vector Kft.
Cég székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Csokonai utca 36.
Cég telephelyei:

Armada Family Apartmanok – 4200 Hajdúszoboszló, Wesselényi utca 38/A
Armada Family Premium apartmanok – 4200 Hajdúszoboszló, Wesselényi utca 29.
Armada Katalin Apartmanok – 4200 Hajdúszoboszló, Attila utca 56.

Cégjegyzékszám: 09-09-022258
Adószám: 23719091-2-09
EU adószám: HU23719091
Számlatulajdonos: Profanus-Vector Kft.
Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.
Számlavezető bank címe: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 10.
GIRO Számlaszám: 10400250-50526654-84491003
IBAN számlaszám: HU42 1040 0250 5052 6654 8449 1003
Devizanem: HUF
SWIFT/BIC kód: OKHBHUHB

1.2.    Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

1.3.    Jelen „Általános Üzleti Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és azok szolgáltatásainak igénybevételét.

2. Szerződő felek

2.1.    A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2.2.    Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1.    A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

3.2.    A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.

3.3.    A szerződés tartalma kiterjed: a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára. Tartalmazza továbbá a fizetési, lemondási, módosítási feltételeket.

3.4.    Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

3.5.    A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

3.6.    A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.

3.7.    A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

4. Az elszállásolás kezdete és vége (check-in és check-out)

4.1.    A Vendégnek joga van a bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap 14.00 órától 19:00 óráig (Check in) elfoglalni.

4.2.    A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap legkésőbb 20.00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre. A szoba/apartman újra értékesítésre kerül minden esetben.

4.3.    A Vendégnek a bérelt helyiséget az elutazási nap 10.00 óráig (Check out) el kell hagynia.

4.4.    A szálloda foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, kérjük, az érkezését megelőző napon jelezze a recepciónk számára.

5. Az elszállásolás meghosszabbítása

5.1.    A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

5.2.    Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a mindenkori napi szoba/apartman árat is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

6. Árak

6.1.    A szálláshely mindenkori listaárai (Rack Rate) a Szolgáltató központi recepcióján (4200 Hajdúszoboszló, Attila utca 56.) lévő információs táblán kifüggesztésre kerülnek. Egyéb saját és/vagy közvetített szolgáltatások árlistái is itt vannak elhelyezve.

6.2.    A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató mindenkori aktuális árai a Szolgáltató honlapján (www.armadaapartman.hu) találhatók.

A Szolgáltató legjobb ár garanciát alkalmaz. A garancia érvényesítésének alapfeltétele, hogy a Szolgáltató hivatalos weboldalán érvényes visszaigazolt szobafoglalással kell rendelkezni. A kedvezőbb ár ugyanazon foglalási feltételek mellett érvényes, mint a szálláshely által visszaigazolt. Ezen feltételek a következőek:

 • ugyanazon szálláshelyre érvényes
 • a foglalásban szereplő érkezési és utazási időpont megegyezik
 • azonos a vendéglétszám és a vendégek kora
 • egyforma szoba és/vagy apartman típus és azok száma
 • az egyéb megrendelt szolgáltatások mennyisége és tartalma között nincs különbség

Az árgarancia az alábbi ártípusokra nem vonatkozik:

 • nem nyilvános felületen (clubrendszer, „corporate”, stb.) elérhető árak esetén
 • aukciós weboldalakon elérhető árak esetén
 • bármely partner által adott hűségpontok felhasználása esetén

   
6.3.    A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a Szolgáltató recepcióján.

6.4.    Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, minden esetben áthárítja a Szerződő félre.

7. Ajánlatok, kedvezmények

7.1.    Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a Szolgáltató hivatalos weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szoba/apartman foglalásra vonatkoznak.

7.2.    A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

7.3.    A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

8. Gyermekkedvezmények

8.1.    A kiajánlott szoba/apartman árak mellett további gyermekek részére - a szülőkkel közös helyiségben történő elhelyezés esetén - az alábbi szállás kedvezményeket biztosítjuk:

 • 0 - 3 éves korig 100%
 • 3 - 6 éves korig 50% kedvezmény a pótágy árából
 • 6 - 18 pótágyra vonatkozó díjtétel kerül meghatározásra

8.2.    Pótágy elhelyezésére csak a megjelölt szoba/apartman típusokban van lehetőség.

8.3.    A Vendég pótágy igényét a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges.

9. Módosítási, lemondási feltételek

9.1.    Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszámot módosítására a szabad kapacitás függvényében az alábbiak szerint van lehetőség:

 • az érkezés előtti 15. napig 5.000, Ft szoba/apartmanonként és alkalmanként
 • érkezés előtti vagy az érkezés napján az eredeti foglalás első napjának 90%-os sztornó költségként kerül elszámolásra

9.2.    Törzsvendégeinknek érkezés előtt 15. napig foglalásonként 1 módosítás ingyenes

9.3.    Egyedi és akciós ajánlatok esetében az ajánlatban szereplő módosítási feltételek az irányadóak

9.4.    Amennyiben a Szolgáltató ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási, foglalási és módosítási feltételek a következőek:

Szálláshely foglalást kizárólag elektronikus úton fogadunk el. A foglalásban megadott adatok helyessége a vendég felelőssége. Visszaélések elkerülése végett, amennyiben a Vendég a foglalásban megadott telefonszámon, ill. e-mail címen nem elérhető, vagy az elérhetőség helytelennek bizonyul, és így nincs lehetőség a foglalás jogszerűségének megerősítésére, az „Armada Family” apartman fenntartja a foglalás törlésének jogát, mellyel az elszállásolásra vonatkozó jogigény is megszűnik. A foglalás benyújtásával a szállásfoglalást leadó Vendég elismeri, hogy a foglalási és lemondási feltételeket megismerte, és azokat elfogadja!

A foglalás véglegesítéséhez foglaló fizetése szükséges, melyet kérjük, a foglalástól számított 3 munkanapon belül átutalni szíveskedjen a visszaigazolásban megnevezett bankszámlaszámra. Több apartman foglalása esetén a foglaló apartmanonként fizetendő. A határidő lejárta után foglalását töröljük! A szállásdíj fennmaradó része a helyszínen, érkezéskor fizetendő. Az átutalás közlemény rovatába mindig tüntesse fel azon személy nevét, akinek a nevére a foglalás szól a pontos azonosítás végett. Ennek hiányában nem tudjuk azonosítani a foglalót, minden esetben visszautaljuk a foglalót és töröljük a foglalást! A foglaló összegének mértéke mindig a foglalás végösszegének 20%-a, de minimum 10.000.- Forint.

A foglaló nélküli foglalások lemondása ingyenes. Lemondás esetén foglalót NEM áll módunkban visszaadni. Amennyiben a vendég az érkezési napot megelőzően legalább 7 nappal korábban bizonyíthatóan elektronikus levélben lemondja a foglalását, a foglaló összege a lemondás évében december 31.-ig  felhasználható. Nem jár vissza a foglaló abban az esetben sem, ha a foglalás időpontja a vendég kérésére módosításra kerül és az új időpont lemondása megfelelne a lemondási feltétekben rögzített feltételeknek. A foglalási időpont módosítása kizárólag külön díj ellenében lehetséges, melynek összege alkalmanként 5.000.- Forint és érkezéskor fizetendő!

A foglalás létszámának Vendég kérésére történő csökkentése, az érkezési időpontot megelőző 7. napig költségmentes, egyébként az eredeti foglalásban szereplő szállásdíj fizetendő érkezéskor. Amennyiben előzetes értesítés nélkül kevesebben érkeznek az eredeti foglaláshoz képest, úgy ez esetben is a foglalás visszaigazolásában szereplő eredeti összeg fizetendő érkezéskor.

Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a  Vendég viselné közvetlenül.

9.5.    Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti.

9.6.    Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előleg vagy foglaló fizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 órát követően megszűnik.

9.7.    A lefoglalt, de a Vendég itt tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított egyéb szolgáltatások (szállás, étkezés, fakultatív programok, stb.) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.

9.8.    A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapíthat meg.

10. Fizetés módja, garancia

10.1.    Az egyéni szobafoglalás garantálása bankkártya adatok megadásával vagy foglaló fizetéssel lehetséges. A foglalás teljes összegének 20%-át a Szolgáltató által küldött visszaigazolás után 3 munkanapon belül foglalóként köteles a Vendég átutalással befizetni. A 7 nap vagy annál rövidebb idő alatt beérkező foglalások esetén a Vendég a foglalás értékének teljes összegét köteles kiegyenlíteni a foglalás napján! A befizetések elmaradása esetén a foglalásokat automatikusan töröljük.

10.2.    Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a Szolgáltató bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a Szolgáltató bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

10.3.    A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel, a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, illetve átutalással, illetőleg internetes oldalon keresztüli fizetéssel.

10.4.    Egyéb fizetési módok a helyszínen: OTP Széchenyi Pihenőkártya, MKB Széchenyi Pihenőkártya, K&H Széchenyi Pihenőkártya, a szálláshely által és/vagy szerződött partnere által kiállított voucherek, kuponok. Ezen fizetési módok valamelyikének választását az érkezés napja előtt legalább egy nappal jelezni kell írásban.

10.5.    Utazási irodák, Tour operátorok (OTA-k), együttműködő partnerek a Szolgáltatóval kötött szerződés tartalmazza az egyedi fizetési feltételeket. Az ajándékutalvány csak a rajta meghatározott érvényességi időn belül és értékben a szabad kapacitások függvényében használható fel. A beváltási időn túl az utalvány érvényességét veszti.

10.6.    Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a fizetendő díjakról, illetve a vendégek által bármely jogcímen a Szolgáltató részére átutalt összegről számlát állít ki és azt elektronikus úton, e-mail útján küldi meg.

A befizetett/befizetendő összegekről a számla kiállításakor a Szolgáltató az online foglaláskor a megadott, míg az e-mail illetve telefon útján történő foglalás esetében pedig a foglaló személy által megadott adatokat veszi alapul.

Az itt megadott adatok (név, cím, szükség esetén adószám is) szerepelnek majd a számla „Vevő” rovatában. A foglalás megtörténte után 1 munkanapon belül a Vendég kérheti a megadott adatok módosítását, ezt követően azonban a módosítás már nem lehetséges. A Szolgáltató a végszámlát a foglaláskor megadott adatok alapján állítja ki. A számlát a foglalás eredeti pénznemében állítjuk ki.

Foglalásonként csak egy számlát van mód kiállítani foglalásokat nem lehet számlázási célból több részre osztani. Amennyiben két vagy több vendég (vagy cég) nevére külön kiállított számlákat szeretne, úgy mindegyikük részére külön foglalást kell rögzíteni/végezni.

Ha bármely okból papíralapú számlára van szüksége, úgy kérjük, azt e-mail útján jelezze a következő e-mail címünkre: info@armadaapartman.hu. Ha bármely hibát észlel a számlával kapcsolatban, a probléma orvoslása érdekében a Vendég, illetve a számlán Vevőként megjelölt személy/cég küldjön elektronikus levelet a következő címre:

Profanus-Vector Kft.
4200 Hajdúszoboszló, Csokonai utca 36.

Célunk, hogy a jelzett észrevételt a bejelentéstől számított 15 napon belül kezeljük és visszajelezzük Önnek.

A Szolgáltató által kiállított eredeti elektronikus számla a foglalásban megjelölt személy/cég részére megküldött e-mailhez csatolt PDF-fájl A vonatkozó magyar jogszabályoknak (jelenleg ez a 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról, a 2000. évi C törvény a számvitelről, valamint a 46/2007. PM rendelet) megfelelően a társaságok jogosultak számláikat elektronikus formában kibocsátani.

Az elektronikus számla egy speciális formátumú fájl, amely tartalmazza a Szolgáltató által kibocsátott hagyományos számla képét egy PDF-dokumentum formájában (amely teljesíti a 2007. évi CXXVII. áfatörvény által előírt magyar számlaformátum követelményeit), valamint (a PDF-fájlon belül) az elektronikus aláírását és időbélyegét a fent hivatkozott magyar jogszabályok előírásainak megfelelően.

Az aláírás a Szolgáltató nevében készül, és el van látva a e célból szerződött minősített tanúsító intézet által kiadott „minősített tanúsítvánnyal”. Az elektronikus számla minden szükséges információt tartalmaz, amelynek birtokában a számla aláírásához és időbélyegéhez csatolt tanúsítvány érvényessége ellenőrizhető.

Amennyiben a számlát könyvelési bizonylatként használják, úgy a számla befogadója az elektronikus számlát köteles elektronikus formában tárolni (a nyomtatott számlákhoz hasonlóan).

Az elektronikus számla eredetének és hitelességének a megtekintéséhez és ellenőrzéséhez az Adobe Reader 8-as vagy frissebb verziójú programját kell telepíteni a számítógépre.

11. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1.    A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

 • a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát/apartmant, illetve a  létesítményt;
 • a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;
 • a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
 • a Vendég fertőző betegségben szenved;
 • a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott foglaló fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;

11.2.    Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik

12. Elhelyezési garancia

12.1.     Amennyiben a Szolgáltató szálláshelyei a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

12.2.    A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

12.3.    Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

13. A Vendég jogai

13.1.    A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitvatartási időben.

13.2.    A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget. A Szolgáltató az esetleges reklamációkat egyedileg kezeli.

13.3.     A Vendég panasztételi joga a szálláshelytől történt elutazását követően megszűnik.
Panaszt a Vendég írásban az alábbi címen és elérhetőségeken tehet:

Profanus-Vector Kft.
4200 Hajdúszoboszló, Csokonai utca 36.
Tel: 06706117415
E-mail: profanus.vector@gmail.com

14. A Vendég kötelességei

14.1.    A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy legkésőbb a szállás-szolgáltatási szerződés befejeződésekor esedékes.

14.2.    A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

14.3.    A parkolóban elhelyezett gépjárművekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést és a gépkocsiban lévő bármely tárgy eltulajdonítását, a gépjármű ellopását, természeti jelenség okozta károk) a Szolgáltató a felelősségét kizárja. A Szolgáltató továbbá a szobákban/apartmanokban hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal.

14.4.    A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 10 km/óra.

14.5.    A szemetet a szobákban/apartmanokban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni, ezeket a komplexum területén található gyűjtőkben üríteni kötelesek. Továbbá a szobák/apartmanok területét, annak berendezéseinek és tárgyainak az elvárható tisztaságát köteles megőrizni (elmosogatva, …………………stb), ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult 10.000,- Ft végtakarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben.

14.6.    A szobából/apartmanból illetve az épületből bútorokat, egyéb berendezési tárgyakat kivinni, áthelyezni nem lehet.

14.7.    A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket szállóvendégek kizárólag saját felelősségére használhatják, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.

14.8.    A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében 2012. január 1-től a szálloda nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a szállodához tartozó teljes nyílt területen (beleértve a teraszokat, erkélyeket, parkolót, stb. is) tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálloda elhelyezte. A szálloda alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szálloda üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 10.000,- Ft extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben.

14.9.    Tűz esetén a központi telefonszámot (+36-70-8818821) kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat/apartmanokat, illetve az épület közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni.

14.10.    A szobákat/apartmanokat és az épület közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

14.11.    A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a Szolgáltató írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

14.12.    A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szálláshelyein.

14.13.    A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a központi telefonszámon (+36-70-8818821), és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

14.14.    A Vendég (ideértve a szálláshelyen tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles a szálláshely épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni.

14.15.    Elutazáskor a Vendég köteles a szoba/apartman kulcsokat a központi recepción leadni, minden esetben a nyitvatartási idejének figyelembe vételével! Ennek elmulasztása, illetve a kulcsok elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kulcs/kulcsok után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni. A kulcsokat a Vendég az elutazásának napján 10:00 óráig használhatja fel a szobájába/apartmanjába való bejutásra.

15. Állatok behozatala 

15.1.    A Szolgáltató által üzemeltetett szálláshelyre állatokat (kutya, macska) az árlistában meghatározott díjtétel ellenében lehet behozni, előzetes egyeztetés és írásos visszaigazolás megléte mellett. Vakvezető kutyákat vendégeink díjmentesen hozhatják a szálláshelyek területére.

15.2.    Amennyiben a vendég előzetes bejelentés nélkül háziállatot hoz a szálláshely területére, akkor a Szolgáltató 20.000,- Ft extra felár kiszámlázására jogosult, és a háziállat által okozott károk valamint az extra takarítás költségét is kiszámlázza.

16. A Szolgáltató jogai

16.1.    Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a Szolgáltató szálláshelyeire magával vitt.

16.2.    A Szolgáltató szálláshelyei területén a személyzet jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására.

16.3.    Amennyiben a Vendég az igénybevett vagy megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles (térítésköteles) szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerint zálogjog illeti meg a Vendég azon személyes tulajdonú tárgyain, melyeket a szállodába magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabálya kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a szálláshelyet.

16.4.    A Vendég kártérítési felelőssége: A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A Vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni (pl. extra takarítás: bruttó 20.000,- Ft ártól). E felelősség akkor is fennáll, ha a Károsult a kár helyreállítását közvetlenül a Szolgáltatótól igényli.

17. A Szolgáltató kötelezettségei 

17.1.    A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

17.2.    A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

17.3.    A szálláshely belüli területen, valamint a teraszokon Vendégeink nyugalma érdekében 22.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák/apartmanok belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint a közös helyiségekben lévő hangos zenélést, melynek betartásáért a szálláshely személyzete felel.

18. A Vendég betegsége, halála

18.1.    Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

18.2.    A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

19. Az adatkezelés biztonsága

19.1.    A honlapunkon lévő hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező. A Hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. A Szolgáltató az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

19.2.    A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja, illetve a weboldalon is van rá lehetőség.

19.3.    A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.

19.4.    A Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

19.5.    A Szolgáltató a szerver üzemeltetőivel együtt gondoskodik az adatok biztonságáról.

19.6.    A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át.

19.7.     A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

19.8.    A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást.

20. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

20.1.    A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elveszése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában/apartmanjában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

20.2.    A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

20.3.    A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

20.4.    Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

20.5.    Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

20.6.    A Szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha a szálláshely wellness részlegnek vagy egyéb létesítményeinek rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása végett elrendelt karbantartás idejére annak használata korlátozott vagy nem megengedett.

20.7.    A szálláshely wellness részlegének használata a Vendég saját felelősségére történik, a víz közeli területeken fokozott a csúszásveszély, ebből eredő balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

20.8.    A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

21. Titoktartás

21.1.    A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

22. Vis major

22.1.    Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

23. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

23.1.    A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló szálláshely található.

23.2.    Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül kijelölésre.

23.3.    A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

24. A honlapunk látogatóinak adatai

24.1.    A Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weblap látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés. A Szolgáltató a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.

24.2.    A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.

24.3.    A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

25. Hírlevél

25.1.    A Szolgáltató az általa üzemeltett honlap hírleveleire feliratkozó személyeknek havonta akár több alkalommal is híreket, információkat és ajánlatokat tartalmazó online Hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket (a továbbiakban: Hírlevél) kézbesít.

26. Adatvédelmi nyilatkozat

26.1.    A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

26.2.    A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.

26.3.    A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a szálloda honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a Szolgáltató központi recepcióján is elhelyezi.
________________________________________
Érvényes visszavonásig